A. Navaľný – obeť alebo komediant?

Prinášame vám komentár Úradu pre informácie a tlač Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie k nezrovnalostiam a protirečivým informáciám v súvislosti so situáciou okolo A. Navaľného.

Ruská federácia v situácii okolo A. Navaľného spočiatku zaujala maximálne  transparentnú pozíciu. Na žiadosť príbuzných operatívne dostal súhlas na liečbu v Nemecku, kam ho dopravili bez akýchkoľvek prekážok,  len čo sa lekárom nemocnice v Omsku podarilo stabilizovať jeho stav. Okrem toho ruskí lekári odovzdali údaje zhromaždené kolegami o zdravotnom stave pacienta a boli pripravení pokračovať v spolupráci na jeho rýchlom uzdravení.

Žiaľ, odpoveďou bolo  kategorické odmietnutie nemeckej vlády spolupracovať pri zisťovaní pravdy o situácii s A. Navaľným. Prakticky, od prvého dňa Berlín prešiel na  „megafónnu“ diplomaciu, k rozsiahlej kampani obviňovania ruských orgánov z údajnej otravy ruského občana. Euroatlantickí spojenci a centrála NATO a EÚ sa na tejto kampani aktívne zúčastnili a pod záštitou Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) požadovali akési „nezávislé medzinárodné vyšetrovanie“.

Prekvapivo, na rozdiel od ruských toxikológov, lekári univerzitnej kliniky Charite okamžite u ruského bloggera  zistili prítomnosť inhibítorov cholínesterázy a vyhlásili, že bol otrávený. Potom sa  do situácie promptne zapojili nemeckí vojenskí chemici z mníchovského Ústavu pre farmakológiu a toxikológiu Bundeswehru, ktorí na pozadí pokračujúcej protiruskej hystérie na Západe dospeli k celkom predvídateľnému záveru, že A. Navaľný  „zasiahnutý“ jedovatou látkou patriacou do skupiny „Novičkov“.

Činnosť Nemecka bola tak dobre skoordinovaná, že  vyvstalo veľa otázok, či nejde o  ďalší podvrh na  tému mystického použitia chemických zbraní, ale teraz nie v Sýrii a Veľkej Británii, ale tu v Rusku. Takéto myšlienky vyvoláva celý rad okolností, menovite: okamžité vyhlásenie na najvyššej úrovni pripravenosti previezť bloggera Navaľného na liečenie  do Nemecka; prítomnosť zástupcov Bundeswehru a špecializovaných vozidiel vojenského oddelenia počas jeho prepravy; zapojenie do situácie  najvyššieho vojensko-politického vedenia, za „hosťa“  ktorého bol vyhlásený dotyčný „pacient“. Zdá sa, že všetky tieto organizačné otázky boli súčasťou plánu na politizáciu tohto incidentu s pochopiteľným cieľom obviniť Rusko z porušenia Dohovoru o chemických zbraniach, o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení.

V rozpore so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Európskeho dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach z roku 1959 a dvoch dodatkových protokolov k nemu, nemecká vláda aktívne odmieta predbežnú kontrolu incidentu týkajúceho sa   A. Navaľného v Rusku, čím bráni zisteniu pravdy v rámci ruskej legislatívy. Dôkazom toho je kategorické odmietnutie spolupráce s ruskou stranou prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní a zdravotníckych zariadení, ignorovanie oprávnených požiadaviek Generálnej prokuratúry Ruskej federácie a odvolávanie  na „odborný“ potenciál Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Toto je  tiež pochopiteľné, pretože kedysi pomerne úspešná a autoritatívna  špecializovaná medzinárodná štruktúra, ktorá v roku 2013 získala Nobelovu cenu za mier za chemickú demilitarizáciu Sýrie, sa iróniou osudu dnes úsilím euroatlantických spojencov zmenila na nástroj implementácie ich geopolitických plánov na Blízkom východe i mimo neho.

Skutočnosť, že nemecká strana zatajila informácie o fľaši s údajnými  stopami vysoko toxických chemikálií,  ktorú v rozpore s trestným poriadkom zaistil sprievod A. Navaľného z hotelovej izby v Tomsku, a následný neoprávnený vývoz tohto usvedčujúceho predmetu do Nemecka, signalizuje politické pozadie celej udalosti. Je zrejmé, že takýto „dôkaz“ je z právneho hľadiska veľmi diskutabilný.

Z tej istej „série“ a podľa toho, ako amatérsky z hľadiska „chémie“ a toxikológie, to všetko bolo predstavené vo videomateriáloch − všetci zúčastnení  partajníci A. Navaľného,  sú predstavitelia Bundeswehru či nemeckí lekári bez ochranných rúšok, v takýchto prípadoch povinných. Sú tam tiež otázky týkajúce sa bežného správania ľudí okolo „otráveného“ A. Navaľného  v hoteli, na letisku, či   v lietadle, ktorí logicky by mali byť vážne ohrození. K tomu však nedošlo, tiež, zdá sa, šťastnou   zhodou  okolností. Skrátka, všade boli neuveriteľné  veci na pokraji fikcie.

Otvorené ignorovanie žiadostí ruskej generálnej prokuratúry o právnu pomoc Berlína je priamym porušením paragrafu 2 článku VIII OPCW, ktorý zaväzuje  všetky zmluvné štát poskytovať  takúto pomoc. Navyše, požiadavky vedenia Nemecka a spojencov NATO, aby Rusko „pomáhalo pri vyšetrovaní“ pod záštitou OPCW, vyhlásené od začiatkom septembra tohto roku, nie sú ničím iným ako podkopávaním základných princípov OPCW a pokusom využiť túto medzinárodnú štruktúru na zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, pod priamu jurisdikciu ktorého spadajú udalosti v Tomsku a Omsk.

Detekcia a identifikácia vysoko toxických látok nazývaných „Novičok“ na Západe laboratóriami v Nemecku, Francúzsku a Švédsku dokazuje, že sú tieto látky už dlho dobre známe vo viacerých krajinách NATO a Európskej únie, že ich tam skúmali a vyvíjali pomocou high-tech vybavenia. V niektorých  štátoch, napríklad, v USA, boli vydané patenty na vojenské účely, čo je samo osebe jasné, a to aj v kontexte  prípadu A. Navaľného.

Dôkazom o veľkej pozornosti k tejto skupine toxických látok je vedecká publikácia, ktorú  zverejnili  začiatkom tohto roka odborníci amerického Vojenského chemického laboratória (Aberdeen, Maryland) publikácia o výskume vlastností látky „Novičok“, čo naznačuje, že boli nezávisle syntetizované tri jedovaté látky tohto typu (A230, A232 a A234). V každom prípade táto skutočnosť podlamuje všetky možné argumenty v prospech skutočnosti, že takéto technológie by mali byť spojené výlučne so ZSSR a Ruskom.

Otázna je úloha Technického sekretariátu OPCW v tejto situácii. Osobitná pozornosť si vyžaduje fakt, že odkedy generálny riaditeľOrganizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Fernando Arias  tretieho septembra t. r. dostal od nemeckej strany informácie o údajnom otrávení  A. Navaľného,  Technický sekretariát prijal niekoľko „prípravných opatrení“ v očakávaní žiadosti z Nemecka a bol s Berlínom v neustálom kontakte. Táto okolnosť otvorene odhaľuje zaujatosť a predpojatosť Technického sekretariátu OPCW, ktorý zatajil v kontaktoch so Stálym zastupiteľstvom Ruska pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW), svoju aktívnu interakciu s Berlínom.

Ukázalo sa, že odborníci z OPCW 5. a 6. septembra tohto roku „nezávisle“ odobrali od A. Navaľného biomateriál, ale  oficiálnu žiadosť o technickú pomoc na základe paragrafu  38 pís. e) Článku  VIII OPCW , Berlín  odoslal až  12.-13. septembra.  Technický sekretariát tak začal poskytovať „pomoc“ v tomto spolitizovanom prípade bez príslušného mandátu. Navyše, vo vyhlásení nemeckej vlády zo 14. septembra sa uvádza , že transfer vzoriek do OPCW už bol podávaný ako hotová vec, zatiaľ čo samotný Technický sekretariát nám svoju účasť v tomto procese potvrdil až 17. Septembra t. r.

V správe pre médiá zverejnenej na internetovej stránke OPCW 17. septembra ohľadne nemeckej požiadavky  poskytnúť  technickú pomoc,   je jasne vidieť,  že Technický sekretariát prekročil svoje právomoci  a porušil stanovy OPCW. V článku VIII Dohovoru sa nestanovuje nijaká úloha Technického sekretariátu pri predbežných a vyšetrovacích procedurálnych krokoch uskutočňovaných zúčastnenými štátmi v rámci ich právnych predpisov, v tomto prípade týkajúcich sa skutočností možného použitia chemických zbraní jednotlivcami alebo právnickými osobami. Keď teda Technický sekretariát poskytol nemeckej strane technickú pomoc stanovenú v paragrafe 38 článku VIII OPCW v rámci „údajnej otravy A. Navaľného“, prekročil tým svoj mandát. Berlín nevyžaduje pomoc OPCW pri analýze vzoriek v laboratóriách certifikovaných touto organizáciou, čo sám dokonale preukázal, keď oslovil  Francúzsko a Švédsko bez akejkoľvek „mediácie“ OPCW. Ba čo viac,  Technický sekretariát OPCW nemal právo bez súhlasu Ruskej federácie zverejniť informácie o poskytovaní technickej pomoci, keďže podľa ustanovení Prílohy o ochrane osobných údajov pre OPCW (par. 2 písm. c) ii) akékoľvek informácie, ktoré OPCW dostala v súvislosti s vykonávaním Dohovoru, sa môžu zverejniť len s priamym súhlasom zmluvného štátu, ktorého sa tieto informácie týkajú. Technický sekretariát si bol dobre vedomý, že situácia s A. Navaľným  sa priamo dotýka Ruska, ale jeho vedenie, ktoré sa už dlho utápalo v politických intrigách, sa opäť rozhodlo ignorovať svoje povinnosti, dlho „hrať komédiu“,  a zatajovať, na odporúčanie Berlína, svoju účasť na kauze ruského občana.

Našli ste chybu, alebo máte tip na zaujímavý článok? Napíšte nám na redakcia@magazinslovensko.online

Tento príspevok prinášame čitateľom internetového časopisu MAGAZÍN Slovensko v rámci rubriky 
PRÍSPEVKY ČITATEĽOV – BEZ CENZÚRY 

VYHLÁSENIE: 
Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva MAGAZÍN Slovensko. Zodpovednosť za obsah článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo MAGAZÍN Slovensko nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. MAGAZÍN Slovensko dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@magazinslovensko.online.
UPOZORNENIE:
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: