Lipšic sa vo výklade práva opäť mýlil

Najvyšší súd vyvrátil nesprávne tvrdenie špeciálneho prokurátora D. Lipšica o kolúznej väzbe.

Vyjadrenie D: Lipšica: „Domnievame sa, že v prípade kolúznej väzby je nahradenie väzby kauciou alebo probačným dohľadom vylúčené. Vyplýva to jednak z jednoznačného textu Trestného poriadku, ako aj z povahy dôvodov kolúznej väzby.“

Reakcia NS SR. senát 5T: „Trestný poriadok v prípade zistenia dôvodu kolúznej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. v ustanoveniach § 80 Tr. por. a § 81 Tr. por. nahradenie väzby nepripúšťa. Napriek tomu podľa ustálenej súdnej praxe (uznesenie NS SR z 25. apríla 2005, sp. zn. 1Toš 60/2005, uverejnené v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR pod č. 57/2005, nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 100/2004) aj v takom prípade je možné rozhodnúť o nahradení väzby s poukazom na čl. 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho prednosť pred vnútroštátnou zákonnou úpravou vzhľadom na prednosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd podľa čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Senát NS SR má za to, že v prípade obvinenej JUDr. Moniky J., ktorá je stíhaná aj pre obzvlášť závažný zločin, boli taktiež splnené aj výnimočné okolnosti prípadu pre nahradenie väzby tak, ako to požaduje § 80 ods. 2 a § 81 ods. 1 Tr. por. a bližšie sa k týmto a ďalším skutočnostiam vyjadrí senát v písomnom vyhotovení rozhodnutia.“

TASR informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Zdroj: hlavnydennik.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: