Neústavný Kovid teror v košickej pôrodnici!!!

JUDr. Harabin a JUDr. Krajníková ako posledná inštancia ochrany obyvateľstva pred svojvôľou…

V piatok 23. 10. 2020 sa v košickej nemocnici odohral otrasný fašistický prípad vyhrážania sa a vydierania mladej pacientke, ktorá sa pripravovala na jeden z najkrajších dní v živote človeka – matky.

Pod hrozbou zabratia dieťaťa hneď po pôrode, v prípade ak neabsolvuje test na Kovid, dokázal personál nemocnice trápiť mladú prvorodičku aj za asistencie policajných zložiek. Za zmienku stojí aj odvaha s akou budúca mamička čelila tomuto kovidšialenstvu napriek ťažkej osobnej situácii a nátlaku…

Advokátka JUDr. Krajníková húževnato a príkladne bránila základné ľudské práva svojej klientky.

Celý otrasný prípad zverejnila na svojom fb. Len upozorňujem, že príspevok nie je vhodný pre empatické a slabšie povahy. Pripájame aj vyjadrenie bývalého predsedu NS SR Štefana Harabina:

Čaputovej, Matovičov a Kollárov otrasný fašizmus v praxi.Už v prvom videu 12. júna tohto roku som slovenským občanom predstavil Dr. Adrianu Krajníkovú, ako tú advokátku, ktorá Vás bude nebojácne a fundovane právne zastupovať pred všetkými štátnymi orgánmi v súvislosti s ich nezákonnou šikanou na podklade nulitných Mikasových a Matovičových korona opatrení.

Nesmierne má teší aj tento (vôbec nie prvý) jej razantný a právne nepriestrelný obhajobný postup v prípade 19 ročnej prvorodičky, ktorá sa odmietla podrobiť testom (navyše aj nespoľahlivým a určených iba pre príznakových) a preto jej chceli odňať jej dieťa. Všetko sa dialo za vulgárno nezákonnej asistencie a strašenia políciou pred pôrodom. Opätovne, už ani neviem koľký krát, bez najmenších pochybností tvrdím, že neexistuje u zdravých ľudí povinnosť nosiť rúška, podrobovať sa testom, alebo izolácii.

https://www.facebook.com/advokatka.sk/posts/3382948121760648

Dr. Adriana Krajníková

· NA SLOVENSKU ZAČAL FAŠIZMUS

…a špirála sa roztáča !! AKTUALIZÁCIA: verejne vyzývam nemocnicu o zdržanie sa odňatia dieťaťa mojej klientke po pôrode ! Rovnako Vás lekári a personál nemocnice vyzývam o zdržanie sa šikanovania mojej klientky o podsúvanie jej rôznych prehlásení na podpis. Venujte sa zdravotníckej starostlivosti v zmysle platných zákonov a Hippokratovej prísahy, a to je všetko. …Váš celý postup bude mať dohru pred súdom a orgánmi činnými v trestnom konaní, a tam si pôrod za „asistencie“ polície a Vášho a IGNOROVANIA právneho zástupcu osoby, dokonca ženy pri pôrode, dokonca osoby blízkej veku mladistvého, vysvetlíme. O právach budúceho narodeného dieťať ani nevraviac. Moju klientku, požívajúcu zvýšenú právnu ochranu navyše za krízovej situácie prosím viac neobťažujte žiadnymi „administratívcnymi“ úkonmi o podpisovanie „prehlásení“, ktoré nemajú racionálny a právny základ.

V práve platia notiricky známe skutočnosti, ktoré sa nedokazujú a jednou z primárnych je – že dieťa patrí matke. Nie že matka má vystaviť „prehlásenie“, že trvá na svojom dieťati. Váš postup je nielenže nezákonný, ale patrí do kategórie deviantských úchyliek.COVID JEDNOTKA NA ODOBERANIE DETÍ v zložení LEKÁROV FAKULTNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA V KOŠICIACH, Rastislavova č. 43 „ZASIAHLA“ !!! Z dôvodu odmietnutia podrobiť sa testu Covid-19, lekári a personál pôrodnice zajali rodičku na osobitnej izbe a pod nátlakom s tým, že bez podrobenia sa tohto testu jej po pôrode okamžite odnímu dieťa a izolujú ho pre ňu na neznáme miesto !!! (čo sa môže diať už aj počas týchto chvíľ)…

To nie je hoax, p. prezident policajného zboru, to je dňa 23. a 24.10.2020 z pôrodnice v Košiciach a už aj z môjho pracovného stola ! A za asistencie Polície SR na PORODNEJ SÁLE ! Pre domnelý !! PRIESTUPOK !! De iure pre neexistujúci priestupok ! Táto OBLUDNOSŤ a BARBARSTVO je „úroda“ všetkých tých, ktorí si VČERA nasadili RÚŠKO. Počnúc prvým zastrašeným Slovákom naskrz CELOU PRÁVNICKOU OBCOU od prvého bojazlivého právnika cez predsedu stavu advokátov JUDr. Borca v rúške, sudcov Mgr. Kuzmiakovej v rúške, omdlievajúcej z rúšky JUDr. Salokovej v rúške, až po všetkých POSLANCOV V PARLAMENTE v rúške, vrátane kričiaceho PhDr. Blahu v rúške a plastových krytoch na spôsob Doc. JUDr. Fica, končiac „eko“ JUDr. ČAPUTOVOU v rúške podľa farby šiat (čo je popri všetkom šialenstve skutočne aj „eko“ správanie v praxi) – „úroda“ vás všetkých, ktorí tomu OKULTIZMU dávate ideologické „promo“ ! K členom vlády a Mikasovi sa tu vyjadrovať nebudem, pretože títo sú priami páchatelia. Až aj vám (!) vážení kolegovia budú odoberať deti a vnúčatá, potom si spomeniete na deň, keď ste riešili moje rúško… ! Alebo sa spoliehate na „staré dobré“, že VY si to nejako „vybavíte“ ? Nie vážení, PO TOMTO si už nevybavíte nič. Toto šialenstvo zomelie aj vás a vaše deti. …Ja nie som váš nepriateľ, KOLEGOVIA, naopak…. Zobuďte sa prosím… !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Včera, dňa 23.10.2020 mi vo večerných hodinách s plačom a roztraseným hlasom volala matka rodičky, že po privezení dcéry do pôrodnice, v akútnom štádiu začiatku pôrodu, kedy súčasne prestala cítiť pohyby dieťaťa, sa na dcéru začal zo strany ošetrujúceho personálu vyvíjať nátlak na vykonanie Covid testu, ktorý odmietla, kde v opačnom prípade bude, cit.: „odmietnutý príjem na pôrod, alebo v zmysle nariadení vedenia nemocnice bude dieťa po pôrode izolované od matky, s odôvodnením že matka odmietnutím testu je automaticky považovaná za Covid pozitívnu, čím ohrozuje dieťa. Dieťa, ktoré 9 mesiacov je súčasťou jej tela !!! Nehumánne obludnosti zo strany povinnej osoby páchané na matke a dieťati je potrebné bezodkladne zo strany súdu z a s t a v i ť.Na požiadavku matky o písomné potvrdenie o odmietnutie rodičky z dôvodu jej nepodrobenia sa Covid testu, nemocnica zmenila svoje rozhodnutie, a rodičku prijala, avšak súčasne začala na ňu vyvíjať nátlak o podrobenie sa testovaniu na Covid-19. Následne ju uzavrela v osobitnej miestnosti bez možnosti odídenia z nej.

Po mojej výzve o zdržanie sa nezákonného konania voči klientke o nútenie ju k vykonaniu uvedeného testu, resp., v opačnom prípade o vyhrážanie sa odňatím dieťaťa po pôrode a/alebo o odňatie dieťaťa po pôrode z dôvodu nepodstúpenia uvedeného testu, bola voči nej na pôrodnú (!) sálu (!) privolaná policajná hliadka (zjavne za účelom vybavenia „priestupku“ nepodrobenia sa testovania Covid-19). Opakujem, na pôrodnú sálu (!!!) bola privolaná policajná hliadka na „prejednanie priestupku“. To aj napriek tomu, že personál bol mnou, ako právnou zástupkyňou rodičky požiadaný o vybavenie tejto veci prostredníctvom mňa. Po celý čas, ako lekársky personál, tak aj POLICAJNÝ orgán, odmietali (!) a odmietajú napriek žiadosti rodičky komunikovať so mnou, ako jej právnou zástupkyňou. O chvíľu bude súd odmietať konať s vašim OBHÁJCOM !Moja klientka prišla do nemocnice včera večer, v stave pred pôrodom, pričom doposiaľ k pôrodu nedošlo. Mám obavy, aby z tohto psychického tlaku nedošlo k „zastaveniu“ pôrodu. Aj keď to Janka znáša statočne, skutočne sa o ňu bojím… Vedľa mňa sedí jej mama s očami plných sĺz…23.10.20201. Nahrávka: matka rodičky2. Nahrávka: rodička3. Nahrávka: matka pred pôrodnou sálou s lekárkou4. Nahrávka: matka5. Nahrávka: rodička6. Nahrávka: rodička (polícia)24.10.20207. Nahrávka: matka rodičky8. Nahrávka: rodičkaA teda čo príde zajtra…, páni kolegovia ? …vaše deti a vaše vnúčatá ?

Včera na InfoVojne (https://www.infovojna.sk/…/dopoludnie-na-infovojne-s…) p. Lichtner „strafil do čierneho“ keď povedal : DNES si kvôli práci (strachu zo straty práce) necháte vziať slobodu a ONEDLHO vám vezmú aj tú prácu a nebudete mať NIČ.A ja doplním: DNES si kvôli práci necháte vziať slobodu v rúšku a ZAJTRA vám VEZMÚ AJ DIEŤA ktorému nasadia tiež rúško a vykonajú „TEST“. A čo je právny pojem „TEST“ v kontexte zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorý pojem sa tu ako MANTRA omieľa od rána do večera, som vysvetlila vo svojom príspevku a na InfoVojne dňa 23.10.2020, v spojení s „objednávkou“ tohto testu. Testovanie = odber vášho biologického materiálu je tak daný na „úroveň“ vášho dobrovoľného DAROVANIA na účely ďalšieho použitia… Rovnako sme s Dr. Harabínom vysvetlili, že opatrenia a nariadenia či už na rúško alebo na testovanie, nie sú ŽIADNE. ŽIADNE právne povinnosti nosiť rúško (opatrenia sú nulitné, právne nikdy nevydané) a ŽIADNE opatrenie dať sa testovať. To všetko ostatné je iba vydieranie štátu…

A na záver PRÁVNY ZÁVER:Všimnite si !! …všetky „PRÍKAZY“ na „MUSIEŤ sa ísť testovať“ alebo aj rúško, sú založené na ÚSTNOM PODANÍ. Každý z „prikazovateľov“ – či už zamestnávateľov, súdov, lekárov a ostatných, poukazuje na svoje (!) vnútorné predpisy (železnica poukazuje na „dostupné informácie“, nemocnica na „interné predpisy nemocnice“, sudkyňa v mojom prípade na „interný poriadok súdu“ atď atď atď… Len nikto nie na ZÁKON ! NIKTO a opakujem NIKTO v kontexte s testovaním nepoukazuje na ZÁKON a ZÁKONNÝ TITUL – nariadenie, opatrenie…, pretože ono ŽIADNE nie je… Celé je to o „ústnom podaní“ a „podvode“… K tejto téme vydám osobitný príspevok pod názvom „FALOŠNÝ NÚDZOVÝ STAV“.Kolegovia, prestaňte prosím s „logistikou“ tomu šialenstvu, lebo aj vás to zomelie a aj s vašimi deťmi, a tu si už nevybavíte nič… Lebo to bude o šialenom systéme bez pravidiel… Iný nebude… Kde policajt sa posunul dnes ďalej a odmieta konať s Vašim právnikom…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: