Správa svetovej banky o ruskej ekonomike

Ruská hospodárska správa analyzuje najnovšie trendy v hospodárskom rozvoji, poskytuje strednodobú ekonomickú prognózu pre Svetovú banku a tematickú časť o hĺbkovej analýze vybranej témy.

Trendy hospodárskeho rozvoja

Pandémia ochorenia COVID-19 uvrhla svetovú ekonomiku do najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny. Napriek aktívnym opatreniam na podporu hospodárstva by mal globálny HDP v roku 2020 klesnúť o 5,2 %, po ktorom by nasledovalo oživenie o 4,2 % v roku 2021.

Pandémia spôsobila vážnu ranu živobytiu: odhaduje sa, že len v druhom štvrťroku 2020 sa skrátenie pracovného času rovná strate takmer 500 miliónov pracovných miest na plný úväzok. V dôsledku pandémie by do začiatku roka 2021 mohlo byť v chudobe 110 až 150 miliónov ľudí. Druhá vlna ochorenia COVID-19 výrazne zhoršuje vyhliadky na oživenie svetovej ekonomiky, keďže krajiny sú nútené opätovne sprísniť opatrenia sociálneho dištancovania, ale správy, že klinické skúšky niekoľkých vakcín proti koronavírusu preukázali svoju vysokú účinnosť, zvýšili dôveru.

Vo štvrtom štvrťroku došlo k prudkému nárastu počtu prípadov ochorenia COVID-19 v eurozóne, ktorá je najväčším obchodným partnerom Ruska, čo ohrozilo prebiehajúci proces oživenia hospodárstva, keďže vlády vo viacerých krajinách zachovávajú, opätovne zavádzajú alebo sprísňujú opatrenia na boj proti pandémii.

V druhom a treťom štvrťroku sa HDP Ruska znížil o 8 a 3,4 percenta. pokračovanie negatívnej dynamiky sa očakáva vo štvrtom štvrťroku v dôsledku druhej vlny pandémie.

Vplyv krízy bol zároveň obmedzený proticyklickými fiškálnymi politikami, menovým uvoľňovaním, prítomnosťou značného množstva makrodavírusových rezerv nahromadených pred krízou a zavedením opatrení sociálnej podpory na neutralizáciu vplyvu krízy na chudobu.

Sociálne politiky prijaté na začiatku roka, ako je zvýšenie maximálnej dávky v nezamestnanosti a celý rad rodinných dávok a dôchodkov, zmierňujú silný negatívny vplyv krízy na zamestnanosť a disponibilný príjem. Kríza zároveň viedla k zvýšeniu nezamestnanosti vo všetkých regiónoch, ale strata pracovných miest bola pozorovaná najmä v troch typoch hospodárskej činnosti (výroba, stavebníctvo, ako aj maloobchod a pohostinstvá).

Vzhľadom na relatívne malý verejný dlh krajiny, významné makrodaňové rezervy a očakávaný pretrvávajúci negatívny produkčný rozdiel má Rusko určitý rozpočtový priestor na postupnejší konsolidáciu. Kríza mala iný vplyv na hospodársku výkonnosť regiónov v závislosti od intenzity pandémie v regióne, situácie pred pandémiou a smerovania hospodárskej aktivity. Pri súčasnom tempe fiškálnej konsolidácie sa objem medzirozmerných presunov plánovaných na rok 2022 v reálnych podmienkach v porovnaní s priemernou pred krízou v rokoch 2017 – 2019 zníži o 10 %.

Vďaka miernejšiemu tempu konsolidácie bude možné pokračovať vo zvyšovať výdavky na opatrenia sociálnej podpory a udržiavať objem podpory regiónov v reálnych podmienkach až do konca krízy.

Hospodárska prognóza

Keďže hospodárske oživenie bolo v treťom štvrťroku 2020 silnejšie, než sa očakávalo, výhľad ruskej ekonomiky v roku 2020 bol revidovaný smerom nahor na mínus 4,0 %, čo je viac, než sa predpokladalo v septembri. Ak je očkovacia látka bezpečná a účinná, je možné očakávať zvýšenú dôveru medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami; to bude základ pre postupné obnovenie hospodárskeho rastu v roku 2021 a 2022 vo veku 2,6 percenta, respektíve 3,0 percenta. Pesimistický scenár predpokladá výraznejší nárast nových infekcií, ktorý bude pokračovať aj v druhej polovici roka 2021. Rast HDP bude v roku 2021 na úrovni 0,6 %, čo bude mať hlbší negatívny vplyv na dopyt spotrebiteľov a investorov – a 2,8 % v roku 2022.

Stredobodom pozornosti: Analýza účasti Ruska v globálnych a regionálnych hodnotových reťazcoch (GCS)

Hlavné politické odporúčania sú rozdelené do troch širokých oblastí: reformy obchodnej politiky zamerané na zníženie obchodných nákladov a podporu účasti a modernizácie v rámci globálneho GCS; opatrenia na posilnenie úlohy domácich a obchodovaných služieb v hospodárstve; a uľahčiť prílev priamych zahraničných investícií a súvisiace účinky zlepšením kvality inštitúcií a regulácie a znížením existujúcich obmedzení.

Rusko má potenciál stimulovať dlhodobý hospodársky rast prehĺbením a rozšírením účasti krajiny v globálnom GCS v sektore výroby a služieb. Tieto príležitosti môžu dosiahnuť národné rozvojové ciele, pokiaľ ide o rozvoj vývozu špičkových priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov, vytváranie pracovných miest v týchto odvetviach a urýchlenie technologického rozvoja Ruska.

Zdroj: vsemirnijbank.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: